PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Kęty Remiza OSP w Nowej Wsi, ul. Św. Floriana 37

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Łukasz Szymalski Przewodniczący komisji
Tomasz Laszczak Zastępca przewodniczącego komisji
Piotr Dąbrowski Członek komisji
Urszula Drabek Członek komisji
Marta Hess Członek komisji
Krzysztof Potoczny Członek komisji
Beata Rodak-Raj Członek komisji
Malwina Zbertek Członek komisji
Elżbieta Żarnowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Część obszaru Sołectwa Nowa Wieś położona na zachód od drogi głównej Kęty - Oświęcim