PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 84 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków XIV Liceum Ogólnokształcące, Kraków Chełmońskiego 24

Obwodowa komisja wyborcza numer 84 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Paweł Ciscoń Przewodniczący komisji
Małgorzata Galicka Zastępca przewodniczącego komisji
Kazimiera Bień Członek komisji
Henryka Filuś Członek komisji
Teresa Jadwiga Kalicka Członek komisji
Elżbieta Kowalska Członek komisji
Katarzyna Kuzior Członek komisji
Augustyna Malina Członek komisji
Maciej Wiechniak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Berwińskiego, Mehoffera parzyste od 2 do 6 i nieparzyste od 3 do 11, Modrzejewskiej parzyste od 2 do 14, 14 a i nieparzyste od 1 do 17, 21, Stachiewicza parzyste od 26 do 52 i nieparzyste od 35 do 41, Wielkotyrnowska parzyste od 2 do 24 (bez 16 i 16 a), 28 i nieparzyste od 3 do 37