PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Łubowo FAŁKOWO Szkoła Podstawowa, Fałkowo 1a, 62-262 Fałkowo

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Ewa Cieślińska Commission chair
Lucyna Artwik Commission vicechair
Maria Cieślewicz Commission member
Justyna Cieślińska Commission member
Kurzawińska Dorota Commission member
Wacław Dreas Commission member
Joanna Grabowska Commission member
Grażyna Kronowiecka Commission member
Katarzyna Szymkowiak Commission member

Precinct boundaries

Go to top sołectwa: Fałkowo, Wierzyce