PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Precinct address

City Address
gm. Barczewo Lokal świetlicy w Wójtowie ul. Kwiatowa 19 (była kaplica)

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members

Given name and family name Role
Irena Kozłowska Commission chair
Bartosz Marek Kardasz Commission vicechair
Marzena Francukiewicz Commission member
Bożena Grochowina Commission member
Jowita Hryniewicka Commission member
Anna Lipniewicz Commission member
Irena Mila Commission member
Elżbieta Jadwiga Miłaszewska Commission member
Małgorzata Szczerba Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Wójtowo Sołectwo Nikielkowo Sołectwo Kaplityny - miejscowości: Bogdany, Kaplityny, Sapunki