PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Przeciszów Szkoła Podstawowa w Przeciszowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Jarosław Kościelnik Commission chair
Marta Łopatko Commission vicechair
Lidia Białek Commission member
Barbara Gałgan Commission member
Barbara Michałek Commission member
Jan Michałek Commission member
Urszula Momot Commission member
Monika Mularczyk Commission member
Aneta Sanak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Przeciszów do torów kolejowych