PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Pawłów Ośrodek Zdrowia w Kałkowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Iwona Pocheć Przewodniczący komisji
Edyta Śmigielska Zastępca przewodniczącego komisji
Krystyna Cieślik Członek komisji
Małgorzata Kaźmierczyk Członek komisji
Janusz Maciąg Członek komisji
Aneta Orczyk Członek komisji
Paweł Pocheć Członek komisji
Danuta Szczodrak Członek komisji
Edward Zięba Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Kałków, Szeligi, Godów