PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 205 - Precinct address

City Address
m. Kraków Stowarzyszenie Rajska-Szkoła Kraków ul. Tuchowska 113

Obwodowa komisja wyborcza numer 205 - Commission members

Given name and family name Role
Dorota Pituła Commission chair
Marcin Szymczyk Commission vicechair
Anna Hołczyńska Commission member
Dorota Kolanowska Commission member
Tomasz Kotecki Commission member
Małgorzata Mielnicka Commission member
Tomasz Młyńczak Commission member
Barbara Rossmanith-Świdzińska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Bełzy, Do Luboni od 61, Droga Rokadowa, Gdowska, Golkowicka, Grawerska, Kenara nieparzyste od 1 do 35, 35 a, parzyste od 2 do 18, Kuryłowicza nieparzyste od 1 do 69, parzyste od 2 do 50, Landaua nieparzyste, Matematyków Krakowskich nieparzyste od 1 do 27,27a, Miarowa nieparzyste od 37 i parzyste od 28, Na Pokusie, Nad Fosą, Orszańska, Osterwy nieparzyste od 21 i parzyste od 18, Rytownicza, Szczawnicka, Tuchowska nieparzyste od 39 i parzyste od 44