PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Wolbrom Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Małgorzata Kućmierz Przewodniczący komisji
Monika Jasińska Zastępca przewodniczącego komisji
Marcin Przemysław Habera Członek komisji
Joanna Kołodziejczyk Członek komisji
Renata Opiłka Członek komisji
Aneta Pokorska Członek komisji
Iwona Sikora Członek komisji
Monika Świerczek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo: Kąpiele Wielkie, Kąpiołki