PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Precinct address

City Address
gm. Stąporków Remiza OSP w Koziej Woli 95

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members

Given name and family name Role
Zbigniew Dembiec Commission chair
Maria Szewczykowska Commission vicechair
Marzena Boczek Commission member
Lidia Garbacz Commission member
Milena Kurpińska Commission member
Justyna Polewana Commission member
Mieczysław Werens Commission member
Artur Wodarczyk Commission member
Waldemar Żak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Kozia Wola