PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 54 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Gimnazjum Nr 16, ul. Szenwalda 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 54 - Commission members

Given name and family name Role
Krzysztof Jan Kołodyński Commission chair
Krzysztof Marek Hnatów Commission vicechair
Piotr Damian Borowski Commission member
Elżbieta Chmielewska Commission member
Gracjana Salomea Chojnacka Commission member
Krystyna Nadarzewska Commission member
Karol Pyrda Commission member
Marcin Mirosław Świostek Commission member
Łukasz Paweł Tarapacki Commission member

Precinct boundaries

Go to top Batorego, Cecylii, Dembowskiego, Górnośląska, Jagiełły, Kamienna, Konopnickiej, Marcina, Matejki 1-3 i 2-4, Sienkiewicza, Szenwalda, Szramka, Zamoyskiego, Zana