PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Laskowa Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki, Laskowa

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Maria Krzyżak Commission chair
Krystyna Zelek Commission vicechair
Dorota Chełmecka Commission member
Anna Gurgul Commission member
Magdalena Guzik Commission member
Zdzisław Pajor Commission member
Jolanta Śmiałek Commission member
Maria Uryga Commission member
Jacek Zelek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Laskowa (lewa strona drogi powiatowej)