PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Dywity Przedszkole Samorządowe w Słupach

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Jolanta Szewczak Commission chair
Helena Elżbieta Dudko Commission vicechair
Hanna Zofia Bielawska Commission member
Włodzimierz Leon Kubiak Commission member
Krzysztof Kamil Michalski Commission member
Marzena Pietkiewicz Commission member
Stanisław Marcin Sawicki Commission member
Jolanta Zembrzuska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwa: SŁUPY (Kieźliny Osiedle Leśne)