PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 413 - Precinct address

City Address
m. Kraków Świetlica Osiedlowa, Kraków Nadbrzezie 18

Obwodowa komisja wyborcza numer 413 - Commission members

Given name and family name Role
Izabela Szuba Commission chair
Miłosz Randjelović Commission vicechair
Elżbieta Greguła-Bieniek Commission member
Stanisław Kawula Commission member
Piotr Kościelniak Commission member
Maria Podobińska Commission member
Małgorzata Sadowska Commission member
Krystyna Walczak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Cementowa, Dymarek, Gwarecka, Igołomska od 1 do 34, Jezierskiego, Karowa, Martenowska, Młotków, Nadbrzezie, Nenckiego, Ostrów, Popielnik, Rudni, Suchy Jar, Świętego Wincentego, Ziemianek