PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Stąporków Bydunek po Szkole Podstawowej w Hucisku, ul. Górna 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Krystyna Kołodziejczyk Przewodniczący komisji
Małgorzata Tararuj Zastępca przewodniczącego komisji
Sylwia Barcicka Członek komisji
Jan Bąba Członek komisji
Krzysztof Kania Członek komisji
Maria Kopeć Członek komisji
Mieczysław Krupa Członek komisji
Izabela Socha Członek komisji
Teresa Ślusarczyk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Hucisko