PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Precinct address

City Address
gm. Dobre Miasto Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie Filia w Dobrym Mieście ul Łużycka 73

Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Commission members

Given name and family name Role
Jolanta Korowaj Commission chair
Małgorzata Kuptel Commission vicechair
Remigiusz Grabowski Commission member
Bartosz Piotr Mikulewicz Commission member
Katarzyna Mikulewicz Commission member
Anna Wichowska Commission member
Nesto Lubomir Zubalski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie Filia w Dobrym Mieście