PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
gm. Wolbrom Szkoła Podstawowa w Załężu

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Marcin Mosurek Commission chair
Kamil Górski Commission vicechair
Agata Domagała Commission member
Stanisław Dudek Commission member
Grzegorz Gawron Commission member
Sebastian Grochowski Commission member
Mariola Karkos-Jaskólska Commission member
Elżbieta Kaziród Commission member
Piotr Strzałka Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwa: Domaniewice, Załęże