PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 32 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Płock Klub Osiedla Kochanowskiego, Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a

Obwodowa komisja wyborcza numer 32 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Krystyna Kostrzewa Przewodniczący komisji
Stefan Eugeniusz Rybicki Zastępca przewodniczącego komisji
Jolanta Artemiak Członek komisji
Danuta Bejman Członek komisji
Hanna Budek Członek komisji
Agnieszka Mierzejewska Członek komisji
Piotr Jerzy Nowociński Członek komisji
Ewa Anna Wilamowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Obrońców Westerplatte.