PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Brody Szkoła Podstawowa w Lipiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Bartłomiej Karykowski Przewodniczący komisji
Iwona Pastuszka Zastępca przewodniczącego komisji
Zbigniew Dymiński Członek komisji
Monika Glina Członek komisji
Albin Kosmala Członek komisji
Monika Koszarska Członek komisji
Mirosław Kozłowski Członek komisji
Konrad Rożek Członek komisji
Ludwik Wiśniewski Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Lipie