PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Suchedniów Szkoła Podstawowa w Michniowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Longin Wikło Przewodniczący komisji
Iwona Michta Zastępca przewodniczącego komisji
Elżbieta Lach Członek komisji
Irena Materek Członek komisji
Agnieszka Obara Członek komisji
Grzegorz Połeć Członek komisji
Jan Rużycki Członek komisji
Paulina Wielechowicz Członek komisji
Lidia Wikło Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony GMINA SUCHEDNIÓW - sołectwo : MICHNIÓW