PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Precinct address

City Address
gm. Laskowa Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki, Laskowa

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members

Given name and family name Role
Wiesław Stach Commission chair
Zofia Wandas Commission vicechair
Wojciech Drożdż Commission member
Stanisław Gwiżdż Commission member
Joanna Jędrzejek-Karteczka Commission member
Justyna Jonik Commission member
Stanisław Oleksy Commission member
Wioleta Pieczara Commission member
Waldemar Zawada Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Laskowa (prawa strona drogi powiatowej)