PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 285 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 137, Kraków Wrobela 79

Obwodowa komisja wyborcza numer 285 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Bogumiła Wołyniec Przewodniczący komisji
Barbara Raźny Zastępca przewodniczącego komisji
Maria Cioś Członek komisji
Ludwika Diaków Członek komisji
Grażyna Gadocha Członek komisji
Anna Ewa Motyka Członek komisji
Robert Mucha Członek komisji
Agata Nastazjak Członek komisji
Bogusława Politowicz-Szczepaniec Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bartników, Pułkownika Barty, Bugaj, Czeczotta, Dymnik, Husarska, Kminkowa, Kotówka, Łutnia, Osikowa, Pod Gwiazdami, Pod Wierzbami, Rączna parzyste od 44 i nieparzyste od 27, Traczy, Tyrczanka, Wrobela