PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Precinct address

City Address
gm. Babice Szkoła Podstawowa w Rozkochowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members

Given name and family name Role
Tadeusz Nowakowski Commission chair
Magdalena Strugała Commission vicechair
Ewelina Frączek Commission member
Dawid Glanowski Commission member
Barbara Hruby Commission member
Roman Kubiela Commission member
Aleksandra Miłoń Commission member
Jarosław Pałka Commission member
Justyna Rożnawska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Rozkochów