PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 28 - Precinct address

City Address
gm. Chrzanów Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Śląska 62a

Obwodowa komisja wyborcza numer 28 - Commission members

Given name and family name Role
Olga Kaciczak Commission chair
Antoni Baran Commission member
Jadwiga Dudek Commission member
Barbara Kania Commission member
Jadwiga Kieres Commission member
Krystyna Kulińska Commission member
Anna Makuszewska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Zakład Opiekuńczo-Leczniczy