PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Sanok Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Sadowa 12

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Danuta Leszczyk Przewodniczący komisji
Anna Frączek Zastępca przewodniczącego komisji
Adam Bieniasz Członek komisji
Piotr Łakus Członek komisji
Krystyna Poznańska Członek komisji
Adam Tyro Członek komisji
Agata Wójcik Członek komisji
Krzysztof Zając Członek komisji
Maria Żwirek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sanok - ulice: Gorazdowskiego, Jana Pawła II, Kamienna