PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Oświęcim Powiatowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Grojcu, Al. Ogrodowa 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jan Górski Przewodniczący komisji
Wioleta Hadło Zastępca przewodniczącego komisji
Barbara Erazmus Członek komisji
Lidia Łabuzek Członek komisji
Luiza Mańkowska-Wróbel Członek komisji
Agnieszka Ryłko Członek komisji
Małgorzata Topa Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grojcu