PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 82 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oo. Kamilianów, ul. Dubiela 10

Obwodowa komisja wyborcza numer 82 - Commission members

Given name and family name Role
Marcin Adrian Krykant Commission chair
Teresa Bronisława Figas Commission vicechair
Grzegorz Ryszard Bałut Commission member
Sandra Barbara Budniak Commission member
Anna Janik Commission member
Katarzyna Joanna Kozieł Commission member
Elżbieta Sacha Commission member

Precinct boundaries

Go to top Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oo Kamilianów