PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Precinct address

City Address
gm. Barczewo Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members

Given name and family name Role
Danuta Chojecka Commission chair
Halina Badyna Commission vicechair
Danuta Kurach Commission member
Ewa Orłowska Commission member
Olga Ostojska Commission member
Marzena Sarwa Commission member
Beata Szewczyk Commission member
Sylwia Trzeciakiewicz Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Kronowo - miejscowości: Kronowo, Kronówko Sołectwo Łapka