PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Łukowica Remiza OSP, Przyszowa

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Sabina Sikoń Przewodniczący komisji
Stanisław Sewiło Zastępca przewodniczącego komisji
Krzysztof Dudzik Członek komisji
Adam Dyrek Członek komisji
Anna Florek Członek komisji
Kinga Król Członek komisji
Mirosław Kunicki Członek komisji
Lucyna Opoka Członek komisji
Paweł Skirliński Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa - Przyszowa I, Przyszowa II