PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Trzebinia Dom Strażaka w Dulowej

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Małgorzata Śnieżek Przewodniczący komisji
Kinga Rorbach Zastępca przewodniczącego komisji
Edyta Bączek Członek komisji
Bożena Chojowska Członek komisji
Stanisława Gędoś Członek komisji
Oskar Malczyk Członek komisji
Anna Przbyła Członek komisji
Artur Szmolke Członek komisji
Jacek Zając Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Dulowa