PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Kolno Lokal w Szkole Podstawowej w Bęsi

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Irena Modrzejewska Przewodniczący komisji
Wacława Kajka Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Drążek Członek komisji
Konrad Kowalczyk Członek komisji
Katarzyna Kurstak Członek komisji
Renata Kuskowska Członek komisji
Danuta Rucińska Członek komisji
Marianna Tyc Członek komisji
Alfreda Zofia Żuk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bęsia, Bocianowo, Górowo, Kruzy, Oterki, Wólka