PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 440 - Precinct address

City Address
m. Kraków Areszt Śledczy, Kraków Czarnieckiego 3

Obwodowa komisja wyborcza numer 440 - Commission members

Given name and family name Role
Joanna Sęk Commission chair
Grzegorz Zając Commission vicechair
Beata Łętocha-Morawian Commission member
Jacek Mik Commission member
Juliusz Mirtyński Commission member
Grzegorz Pałka Commission member
Adam Warszawski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Areszt Śledczy