PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 102 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Gliwice Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23

Obwodowa komisja wyborcza numer 102 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
STANISŁAW KASPRZYK Przewodniczący komisji
AGNIESZKA MICHALIK Zastępca przewodniczącego komisji
PRZEMYSŁAW BASA Członek komisji
ANDRZEJ BIJAŃSKI Członek komisji
HALINA DAJCZAK Członek komisji
ZENOBIA DUŃSKA Członek komisji
GRZEGORZ KEMPA Członek komisji
TERESA KOBYLARZ Członek komisji
IWONA PAWEŁKO Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Perkoza, Żurawia