PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Dywity Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Robert Wojciech Gugała Commission chair
Jolanta Teresa Szymańska Commission vicechair
Hanna Wiktoria Florczak Commission member
Justyna Ewa Karpińska Commission member
Sebastian Robert Nowak Commission member
Barbara Pawlun Commission member
Michał Tomaszewski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwa:DYWITY (Dągi),ŁUGWAŁD