PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 236 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 162, Kraków Stojałowskiego 31

Obwodowa komisja wyborcza numer 236 - Commission members

Given name and family name Role
Dominika Leszczyńska Commission chair
Małgorzata Rutkowicz Commission vicechair
Mirosław Ciarach Commission member
Jerzy Gąsiorowski Commission member
Danuta Klimkiewicz Commission member
Agnieszka Łucka Commission member
Dominik Sacha Commission member
Katarzyna Sobesto Commission member

Precinct boundaries

Go to top Wysłouchów parzyste od 16 do 42