PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Radoszyce Szkoła Podstawowa w Grodzisku

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Elzbieta Jurkowska Przewodniczący komisji
Tadeusz Basiak Zastępca przewodniczącego komisji
Piotr Cuper Członek komisji
Stanisław Komisarski Członek komisji
Justyna Konieczna Członek komisji
Agnieszka Pruska Członek komisji
Elżbieta Staciwa Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Grodzisko, Jakimowice, Momocicha, Wisy.