PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Trzebieszów Szkoła Podstawowa w Celinach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Justyna Grochowska Przewodniczący komisji
Jadwiga Jaworska Zastępca przewodniczącego komisji
Mariola Celińska-Piotrowicz Członek komisji
Elżbieta Celińska-Walendowicz Członek komisji
Anna Domańska Członek komisji
Monika Janina Duda Członek komisji
Ewelina Iwanowska Członek komisji
Marta Kurowska Członek komisji
Andrzej Staniak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Celiny, Gołowierzchy