PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 436 - Precinct address

City Address
m. Kraków Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta, Kraków Nowaczyńskiego 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 436 - Commission members

Given name and family name Role
Halina Łodziana Commission chair
Jacek Kurek Commission vicechair
Maciej Adam Bażela Commission member
Michalina Nowicka Commission member
Celina Pilch Commission member
Kazimierz Sęk Commission member
Magdalena Szumera Commission member

Precinct boundaries

Go to top Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta