PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Jeziorany Szkoła Podstawowa w Radostowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Magdalena Oleszek Commission chair
Eugeniusz Chrostowski Commission vicechair
Ewa Borawska Commission member
Marzena Kurek Commission member
Kazimierz Morawski Commission member
Janina Niezabitowska Commission member
Robert Rudomin Commission member
Jan Stanisław Urbanik Commission member
Justyna Zięba Commission member

Precinct boundaries

Go to top Potryty, Radostowo, Studnica, Studzianka, Wilkiejmy