PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 28 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Chrzanów Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Śląska 62a

Obwodowa komisja wyborcza numer 28 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Olga Kaciczak Przewodniczący komisji
Antoni Baran Członek komisji
Jadwiga Dudek Członek komisji
Barbara Kania Członek komisji
Jadwiga Kieres Członek komisji
Krystyna Kulińska Członek komisji
Anna Makuszewska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy