PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Limanowa Szkoła Podstawowa Nr 2, Siekierczyna

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Antoni Wątor Przewodniczący komisji
Magdalena Bieda Zastępca przewodniczącego komisji
Stefan Bugajski Członek komisji
Stanisława Chlipała Członek komisji
Agnieszka Kądziołka Członek komisji
Halina Lis Członek komisji
Damian Marcisz Członek komisji
Justyna Marcisz Członek komisji
Wioletta Setlak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Siekierczyna II