PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Precinct address

City Address
gm. Końskie Szkoła Podstawowa w Modliszewicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members

Given name and family name Role
Helena Rozmus Commission chair
Krzysztof Owczarek Commission vicechair
Jolanta Będkowska Commission member
Joanna Jakubowska Commission member
Arkadiusz Jarosz Commission member
Rudolf Kuziw Commission member
Jarosław Rutkowski Commission member
Wiesława Sękowska Commission member
Małgorzata Szewczyk Commission member

Precinct boundaries

Go to top wieś-sołectwa: Gabrielnia, Modliszewice, Pomorzany