PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Pokoju 41

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Krystyna Irena Kiblerska Przewodniczący komisji
Barbara Maria Zelek Zastępca przewodniczącego komisji
Sonia Zofia Domżoł Członek komisji
Justyna Drząszcz Członek komisji
Monika Katarzyna Kołtonowska Członek komisji
Lilla Kowalska Członek komisji
Karol Rapior Członek komisji
Magdalena Barbara Rzymkowska Członek komisji
Monika Stempska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Galla, Nowa, Opawska, Pokoju, Wolska, Wołodyjowskiego, Wyspiańskiego, Zakopiańska