PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 43 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Bytomska 94

Obwodowa komisja wyborcza numer 43 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Weronika Andżelika Nowakowska Przewodniczący komisji
Szymon Hubert Thil Zastępca przewodniczącego komisji
Anita Dziak Członek komisji
Barbara Kubica Członek komisji
Wiesława Helena Nędzi Członek komisji
Maciej Rękosiewicz Członek komisji
Agnieszka Katarzyna Samociuk Członek komisji
Anna Maria Tarkowska Członek komisji
Edeta Magdalena Wojtczak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Głowackiego, Kempki, Lelewela, Mieczysława I, Mikosza, Plac Purkopa, Rodziewiczówny, Szyb Franciszek, Szyb Wschodni, Wojciecha, Władysława IV, Zamkowa, Ziemska, Żmudy