PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Pawłów Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jadwiga Bednarczyk Przewodniczący komisji
Alicja Ożdżyńska Zastępca przewodniczącego komisji
Izbela Kwiecień-Iwaniec Członek komisji
Stanisława Milanowska Członek komisji
Alina Piwnik Członek komisji
Justyna Pożoga Członek komisji
Mieczysław Styczyński Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie