PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Budynek byłego Szkolnego Punktu Filialnego w Podlesiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Commission members

Given name and family name Role
Mariola Czarnecka Commission chair
Kamila Januszek Commission vicechair
Grażyna Cader Commission member
Marta Długoszewska Commission member
Piotr Dorman Commission member
Barbara Kluczewska Commission member
Rafał Michalski Commission member
Paulina Anna Rakoczy Commission member
Kamil Rolka Commission member

Precinct boundaries

Go to top SOŁECTWA: Pazurek, Podlesie