PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Siedlec Świetlica Wiejska w Kopanicy

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Zdzisław Kasprzak Commission chair
Joanna Utrata Commission vicechair
Mieczysław Lewandowski Commission member
Sylwia Piasecka Commission member
Józef Piwecki Commission member
Zdzisław Tomys Commission member
Feliks Wojciechowski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Kopanica, Mała Wieś, Wąchabno, Wielka Wieś