PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Gręboszów

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie General Yes Obwód głosowania nr 1 obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Gręboszów, Karsy, Lubiczko, Wola Gręboszowska, Zawierzbie; granice obwodu stanowią granice sołedctw.
2 Szkoła Podstawowa w Borusowej General No Obwód głosowania nr 2 obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Borusowa, Hubenice, Kozłów; granice obwodu stanowią granice sołectw.
3 Gimnazjum w Woli Żelichowskiej General No Obwód głosowania Nr 3 obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Wola Żelichowska, Zapasternicze, Żelichów; granice obwodu stanowią granice sołectw.
4 Szkoła Podstawowa w Ujściu Jezuickim General No Obwód głosowania nr 4 obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie; granice obwodu stanowią granice sołectw.