PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

gm. Łączna

Mapa

Obwody głosowania

Nr Adres Rodzaj Dostęp dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu głosowania
1 Szkoła Podstawowa w Goździe Powszechny Nie sołectwo: Gózd sołectwo: Jęgrzna
2 Szkoła Podstawowa w Klonowie Powszechny Nie sołectwo: Klonów
3 Szkoła Podstawowa w Łącznej Powszechny Nie sołectwo: Łączna wsie: Łączna, Jaśle, Stawik, Osełków sołectwo: Czerwona Górka
4 Gimnazjum w Zaleziance Powszechny Nie sołectwo: Zalezianka sołectwo: Występa
5 Szkoła Podstawowa w Zagórzu Powszechny Nie sołectwo: Zagórze sołectwo: Zaskale
6 Sala świetlicy w miejscowości Kamionki Powszechny Nie sołectwo: Kamionki sołectwo: Podzagnańszcze sołectwo: Podłazie