PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

gm. Dzwola

Mapa

Obwody głosowania

Nr Adres Rodzaj Dostęp dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu głosowania
1 Zespół Szkół w Dzwoli Powszechny Nie Dzwola Kocudza Górna Konstantów
2 Zespół Szkół w Krzemieniu I Powszechny Nie Krzemień Pierwszy Krzemień Drugi Flisy Zofianka Dolna
3 Szkoła Podstawowa w Branwi Powszechny Nie Branew Ordynacka Branew Szlachecka Branewka Kolonia Branewka
4 Zespół Szkół w Kocudzy I Powszechny Tak Kocudza Pierwsza Kocudza Druga Kocudza Trzecia
5 Szkoła Podstawowa w Zdzisławicach Powszechny Nie Władysławów Zdzisławice Kapronie