PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

gm. Jonkowo

Mapa

Precincts

No. Address Type Dostęp dla osób niepełnosprawnych Precinct boundaries
1 Szkoła Podstawowa w Jonkowie - Świetlica General Yes Jonkowo - wieś
2 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie General No Warkały, Wrzesina, Stękiny, Porbady, Wołowno, (Szelągowo),(Bałąg)
3 Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie General No Godki, Pupki, Szałstry, Gamerki Wielkie, (Gamerki Małe), Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo
4 Szkoła Podstawowa w Jonkowie - sala nr. 1 General Yes Łomy, Garzewko, Polejki, Gutkowo, Mątki, Kajny, Giedajty,Węgajty, (Wilimowo)
5 Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa 9 Social help centre Yes Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa 9